Všeobecné sestry

Všeobecné sestry poskytují komplexní zdravotní, ošetřovatelskou péči dle zdravotního stavu obyvatel a požadavků praktického lékaře i odborných lékařů. Obyvatel může využít zajišťování léků prostřednictvím Domova, stejně jako dalších kompenzačních pomůcek. Sestry zajišťují výdej léků, a jejich podáním, ošetřování akutních ran, chronických ran, sledování a řešení zdravotního stavu obyvatele.

Do Domova dochází pravidelně praktický lékař, chirurg a psychiatr. Všichni lékaři, včetně dalších odborných lékařů, jsou externisté (viz externí služby). Pokud nemohou navštívit obyvatelé v Domově, řešíme dopravu k lékaři (ve Kdyni nebo do spádové domažlické, příp. dalších nemocnic).

Popis domova

Popis služeb