Rehabilitace

V Domově se věnujeme ošetřovatelské rehabilitaci u obyvatel, kteří nastoupili do Domova nebo se jejich zdravotní stav zhoršil a potřebovali podporu mobility, soběstačnosti a podporu zařazení do denního života. V mnoha případech byla nutná ošetřovatelská rehabilitace po úrazech a pádech.

Individuální ošetřovatelská rehabilitace probíhá na pokojích obyvatel nebo v malé tělocvičně. Cíl tohoto cvičení záleží na potřebách jednotlivých obyvatel. Většinou se jedná o nácvik sedu, stoje a přesunu na invalidní vozík a zpět do lůžka. Ošetřovatelská rehabilitace, je vždy indikovaná lékařem, kdy na základě potřeb obyvatele a stanoveného cíle, sestavíme individuální plán ošetřovatelské rehabilitace. Rehabilitace probíhá 3 měsíce, kdy sestry navštěvují obyvatele každý den.

Popis domova

Popis služeb