Jak to u nás vypadá a funguje?

O domově

Cílovou skupinou Domova jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov je pobytová služba s nepřetržitým provozem. O tom, jak fungujeme a jaké služby nabízíme, jsme připravili krátký a výstižný dokument.

 

 

Veřejný závazek Domova

 

Popis domova

Popis služeb