Přímá péče

Zaměstnanci přímé péče pomáhají obyvatelům s činnostmi, které již sami zvládnout nemohou. Snaží se obyvatele v rámci svých možností motivovat k samostatnosti, je-li však potřeba, pomohou s oblékáním, hygienou i s podáváním stravy. Jsou připraveni pomoc s přesunem do vozíku i doprovodit obyvatele např. na jídelnu. U ležících obyvatel dbají na správné polohování, aby nedocházelo k otlakům.

Popis domova

Popis služeb