Sociální pracovník

Sociální pracovníci Vám poskytují informace zájemcům o službu. Reagují na telefonické a emailové dotazy, vedou osobní jednání. Řeší evidenci žádostí, spravují pořadník čekatelů. Před nástupem obyvatele poskytují potřebné informace, zároveň jsou prvními zaměstnanci Domova, kteří nového obyvatele poznávají a představují kolegům.

Spravují platby a úhrady obyvatel, v případě zasílání důchodu prostřednictvím tzv. hromadného seznamu ČSSZ zajišťují výplatu důchodů. Spravují také finance obyvatel uložené v depozitu.


Obyvatelům pomáhají vyřizovat administrativu, zprostředkovávají komunikaci s úřady a často také s rodinami obyvatel.

Popis domova

Popis služeb