Poskytované služby

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je služba pro seniory, kteří žijí doma, a stará se o ně rodina. Rodina, která takto pečuje celodenně, se může nacházet v určité fázi vyčerpání a potřebuje si například krátkodobě odpočinout, nebo má plánovanou hospitalizaci, dovolenou atd. Jedná se o krátkodobé pobyty seniorů, kteří potřebují pomoc jiné osoby. Po ukončení pobytu se vracejí do svého prostředí.

Odlehčovací služba je určena pro krátkodobý a dočasný pobyt seniorů, kteří nemohou bez dohledu sami zůstat bez rodiny v domácím prostředí, a potřebují dohled nebo pomoc druhé osoby. Cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je pobytová služba s nepřetržitým provozem.

Poskytujeme uživatelům:

  • ubytování,
  • stravu,
  • ošetřovatelskou a sociální péči.

Ubytování je na pokoji s vlastním sociálním zařízením (WC, umyvadlo, sprchový kout). Součástí vybavení pokoje je polohovací postel, noční stolek, šatní skříň a jídelní stůl se židlí.

Stravu poskytujeme v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 svačin. Je možné nabídnout výběr ze 3 diet (běžná, šetřící, diabetická) a případnou úpravu stravy (krájení, mletí, mix). Ošetřující personál zajišťuje dopomoc při úkonech péče a sebepéče, např. s hygienou, oblékáním, podáváním stravy, s pohybem. Klienti odlehčovací služby se mohou zapojovat do běžného společenského dění v Domově.

Dům seniorů Kdyně, p. o. není zdravotnické zařízení ani zařízení se zvláštním režimem.

Jaké podmínky je potřeba splňovat?

Služba není určena osobám mladším 50 let a dále těm, jejichž psychický či zdravotní stav vyžaduje zvláštní péči.

Jak zažádat o přijetí?

Zájemci o odlehčovací službu si musí podat písemnou žádost. Formulář žádosti a nezbytných příloh lze získat na webových stránkách, na recepci nebo u sociálních pracovníků Domova. Sociální pracovníci následně provádějí jednání se zájemcem. Domov vede pořadník žádostí.

Službu je poskytována zpravidla na minimálně jeden týden a maximálně jeden měsíc. Termíny pro odlehčovací službu si lze i předem rezervovat u sociálních pracovníků. Pro odlehčovací službu jsou k dispozici 2 místa.

Ceník ubytování a stravy

Ceník platný od 1. 2. 2024

Úhrada za ubytování 305 Kč/den  
Úhrada za stravu 255 Kč/den  
Úhrada za poskytovanou péči 155 Kč/hod. do 80 hod. /měsíc
135 Kč/hod. nad 80 hod./měsíc.

Úhrada za ubytování a stravu se počítá za každý započatý den. Za poskytovanou péči se hradí za realizované výkony dle skutečného času jejich realizace.

Formuláře pro zájemce

Pro stažení klikněte na název dokumentu.

Žádost o uzavření smlouvy

vyplňuje a podepisuje žadatel