Terapie

Obyvatelé žijí v Domově jako doma. Svůj čas si organizují sami. Mohou využít široké nabídky terapeutů – od individuálních rozhovorů, přes tematicky zaměřené skupiny, až po akce pro všechny obyvatele. Rozhodnutí je vždy na obyvateli.

Terapeuti se věnují individuálním nácvikům podpory soběstačnosti a vyplnění volného času našich obyvatel. K dispozici je rukodělná dílna, tělocvična, filmové plátno na jídelně, Snoezelen, společenská místnost i okolí Domova. Auto uzpůsobené pro přepravu lidí na vozíku dovoluje realizovat terapeutické aktivity i mimo Domov.

Obyvatele v Domově navštěvují canisterapeut s pejskem, dětské i dospělé taneční a hudební skupiny, harmonikáři a další zajímaví hosté (např. cestovatelé).

V Domově se tak objevuje nabídka různých druhů terapií (např. arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, taneční terapie, či fyzioterapie) či terapií využívajících odborných konceptů (koncept Bazální stimulace, Snoezelen, Smyslová aktivizace, Validace).

Součástí týmu je i nutriční terapeut, který se podílí na sestavování jídelníčku, hlídá vyváženost stravy a potřebné dietní úpravy. Komunikuje se zaměstnanci kuchyně, ale především s obyvateli a rodinou obyvatel.

Popis domova

Popis služeb