Snoezelen místnost

Místnost, která se využívá pro potřeby Snoezelen terapie, nazývají obyvatelé někdy také jako pohádkovou místnost nebo snovou místnost. Místnost obsahuje mnoho specifických pomůcek, relaxační křeslo a je možné do ní vjet i s lůžkem.

Snoezelen terapie je metoda multismyslové stimulace v prostředí důvěry, radosti a setkávání. Cílem je vytvořit bezpečné prostředí, umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek, uspokojit  jeho individuální potřeby a zkvalitnit jeho život. Obyvatelé navštěvují místnost vždy ve společnosti proškoleného terapeuta.

Popis domova

Popis služeb