Kaple sv. Josefa

Kaple je v Domově od jeho otevření, v roce 2014 prošla velkou rekonstrukcí a 11.5.2016 by znovu vysvěcena Mons. M. Kratochvílem. Kaple je zasvěcena sv. Josefu. Svatý Josef je patronem šťastné hodinky smrti, tesařů, stolařů a řezbářů.

Kaple je volně přístupná obyvatelům, zaměstnancům i návštěvám. Protože je však menší, probíhají pravidelné i mimořádné mše v prostorách společenské místnosti.

Popis domova

Popis služeb