Změny ceníku služeb 2023 – fakultativní služby

S účinností od 1. ledna 2023 vstupuje v platnost nový ceník poskytovaných služeb – změna se týká tzv. fakultativních služeb – individuální dopravy a poplatků za elektrospotřebiče.

V současné době probíhá schvalování změn souvisejících s novelou vyhlášky 505/2006 Sb., schválenou MPSV koncem prosince 2022 a která má dopad na změnu (zvýšení) cen úhrad za ubytování a stravu. Ceník aktualizujeme po dokončení schvalovacího procesu.