Změna ceníku

S účinností od 1. dubna 2022 dochází ke změně ceníku poskytovaných služeb v souladu s novelou vyhlášky 505/2006 Sb.

Nový ceník je již na webových stránkách.