Změna ceníku služeb od 1. února 2024

Jak jsme již předběžně avizovali, od 1.2.2023 měníme úhrady za poskytovanou cenu ubytování a stravy v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb. Tyto změny platí pro obě poskytované služby (domov pro seniory, odlehčovací služba).

Aktualizovaný ceník  je zveřejněn na webových stránkách, je dostupný na recepci v Domově, případně u sociálních pracovníků.

V případě potřeby se můžete informovat u sociálních pracovníků na další související informace (osobně, telefonicky, emailem).