Volby prezidenta 2023

V Domově se obyvatelé zúčastnili voleb prezidenta. Obyvatelé mohli odvolit ve velké jídelně, členové okrskové volební komise navštívili obyvatele i na jejich pokojích.