Valorizace důchodů, změna ceníku služeb

Od 1. ledna 2024 dojde ke každoroční zákonné valorizaci (zvýšení) důchodů. Prosíme Vás o doručení důchodových výměrů obyvatel, pokud nejsou zasílány přímo na adresu Domova. U obyvatel, kteří využívají sníženou úhradu, dojde k přepočtu úhrad. Sociální pracovníci budou v průběhu ledna připravovat dodatky ke smlouvám a dohodám o spoluúčasti.

Aktuální je také novelizace Vyhlášky č. 505/2006 Sb., která definuje úhrady za ubytování a stravu. S velkou pravděpodobností dojde ke změně úhrad s účinností od 1.2.2024, změny nyní procházejí schvalovacím procesem. Bližší informace budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách a rozesílat emailem. Informace v tištěné podobě budeme také dávat na recepci. Můžete se také informovat (osobně, telefonicky, emailem) u sociálních pracovníků.

Děkujeme předem za Vaši spolupráci a věříme, že pro Vás i pro nás budou všechny změny co nejméně náročné.

Mgr. Lucie Vísnerová
ředitelka Domova