Setkání s paní ředitelkou 24. 1. 2022

V pondělí 24.1.2022 ve 14.00 hodin proběhlo první setkání obyvatel v roce 2022 s paní ředitelkou Mgr. Lucií Vísnerovou. Paní ředitelka zhodnotila rok 2021 a nastínila, co se pro obyvatele chystá v letošním roce. V rámci setkání měli naši obyvatelé možnost vyjádřit se k jednotlivým tématům, projevit svá přání nebo připomínky.