Sčítání lidu, domů a bytů 2021

V následujících týdnech proběhne celostátní Sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání je povinné a týká se nás všech.

Domov je samostatný sčítací obvod. Obyvatelé Domova tak budou sečteni přímo v Domově. Individuální domluvou se pak řeší postup u obyvatel, kteří mají soudem ustanoveného opatrovníka.

Sčítáním obyvatel Domova je jako Sčítací komisař Českého statistického úřadu pověřen pan Lukáš Denk. Sčítání osob se v Domově provádí na tzv. Listinných sčítacích formulářích, které budou předávány obyvatelům od 19. dubna do 26. dubna 2021.

V případě dotazů ke sčítání obyvatel v Domově se můžete obrátit na p. Denka.