Respirátory

Na základě jednání Krizového štábu Plzeňského kraje a v souladu s doporučením Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje od 1.8.2022 doporučuji návštěvám, aby používaly ochranné prostředky dýchacích cest – respirátor s filtrační třídou ochrany nejméně FFP2.

Pokud se necítíte dobře, prosím, návštěvu odložte. Chraňte své blízké i sebe. Děkujeme.

Mgr. Lucie Vísnerová
ředitelka