Přednáška „Bezpečí pro seniory“

Dne 30. 6. 2021 od 14.00 hodin proběhla v pavilonu Domova přednáška Mgr. Dagmar Brožové na téma „Bezpečí pro seniory“. Mnohdy jsou senioři vystaveni ohrožení, kterému se neumí bránit. Smyslem přednášky bylo poskytnout seniorům praktický návod, jak se vyhýbat nežádoucím situacím, popřípadě jak se při nich chovat a minimalizovat jejich ohrožení. V rámci setkání měli naši obyvatelé možnost vyjádřit své dotazy k jednotlivým tématům.