Opékání špízů na zahradě domova

Ve čtvrtek 16.9. 2021 jsem od 14:00 hodin uspořádali v Domově pro obyvatele „Pečení špízů“, které proběhlo na zahradě za pavilonem. Podobné akce mají u obyvatel vždy velký úspěch. Obyvatelé se také podílejí na přípravě akce. V rámci smyslové aktivizace nachystali špízy nebo nakrájeli chléb. Odpolednem je provázela reprodukovaná hudba.