Aktualizace ceníku služeb od 1. února 2023

Jak jsme již předběžně avizovali, od 1.2.2023 měníme úhrady za poskytovanou cenu ubytování a stravy v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Ceník, který obsahuje i úhrady poplatků za elektrospotřebiče, je zveřejněn na webových stránkách, je dostupný na recepci v Domově, případně u sociálních pracovníků.

Můžete se také informovat u sociálních pracovníků na další související informace (osobně, telefonicky, emailem).

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Lucie Vísnerová
ředitelka Domova

viz Domov pro seniory