Aktualita – plánované novinky

Od 1. ledna 2023 dojde ke každoroční zákonné valorizaci (zvýšení) důchodů. Prosíme Vás o doručení důchodových výměrů obyvatel, pokud nejsou zasílány přímo na adresu Domova. U obyvatel, kteří využívají sníženou úhradu, dojde k přepočtu úhrad. Sociální pracovníci budou v průběhu ledna připravovat dodatky ke smlouvám a dohodám o spoluúčasti.

Z rozhodnutí Rady Plzeňského kraje jako zřizovatele budou z důvodů nárůstu cen energií s účinností od 1. ledna 2023 vybírány poplatky za použití vlastních elektrospotřebičů. Tyto poplatky jsou kalkulovány podle spotřeby energie a netýkající se spotřebičů používaných k osobní hygieně (např. holicí strojky) či podpoře mobility (např. vozíky). Bližší informace a ceník poplatků zveřejníme během měsíce ledna. Úhrady poplatků je možné řešit inkasem z depozita, obdobně jako u doplatků za léky. Prosíme, myslete na to při nastavování platebních příkazů k úhradě a sledování disponibilních prostředků v depozitu obyvatel.

Velmi aktuálně se také řeší legislativní úprava – Vyhláška č. 505/2006 Sb., která definuje úhrady za ubytování a stravu. Jakmile budeme mít bližší informace, budeme je postupně zveřejňovat na našich webových stránkách a rozesílat emailem. Informace v tištěné podobě budeme také dávat na recepci. Můžete se také informovat (osobně, telefonicky, emailem) u sociálních pracovníků.

Aby byly všechny změny pro nás i pro vás co nejméně administrativně náročné, děkujeme předem za Vaši spolupráci a pochopení.

Mgr. Lucie Vísnerová
ředitelka Domova